Softversko isključivanje i
fizičko/mehaničko uklanjanje DPF / FAP filtera

Većina putničkih automobila, kombi i teretnih vozila sa dizel agregatima, proizvedeni posle 2006 imaju DPF (Filter za dizel čestice), instaliran u izduvnom sistemu. Neka vozila kao što su Peugeot, Fiat i Citroen su ih imali ugrađene od 2001. Ovaj filter je projektovan da smanji čestice čađi iz izduvnog sistema pre ulaska u atmosferu.

Šta je DPF (filter za čestice dizela)?

DPF / FAP filter je deo izduvnog sistema vozila. On zadržava u sebi čestice ćađi u izduvnim gasovima koji su rezultat sagorevanja dizela. DPF / FAP filter je namenjen za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova koji utiču na zagađenje životne sredine.

Želite da uklonite DPF / FAP filter na vašem automobilu kvalitetno?

KONTAKTIRAJTE NAS

fizičko uklanjanje dpf

Kako radi DPF / FAP filter za čestice dizela?

DPF / FAP filter je veoma sličan izduvnom loncu i moze da se nalazi montiran u sklopu izduvne grane ili kao lonac na izduvnom sistemu. Prilikom prolaska izduvnih gasova kroz DPF / FAP filter čestice čađi se talože na zidove saća filtera. Kao rezultat konstantnog rada na prečišćavanju izduvnih gasova, dolazi i do zapušenja DPF / FAP filtera. Najveci neprijatelj DPF / FAP filtera je gradska vožnja sa kratkim relacijama. Motorni računar prati zagušenost DPF / FAP filtera upoređivanjem pritiska pre i posle filtera. Proizvođači su predvideli samočišćenje tvz. regeneraciju i to je automatizovan proces, koji računar aktivira kada je velika razlika u pritisku. Regeneracija se sastoji u periodičnom sagorevanju akumuliranih čestica čađi u DPF / FAP filteru, usled čega dolazi do sagorevanja čađi i izbacivanja pepela iz izduvnog sistema.
Regeneracija se moze uraditi i dijagnostikom, tvz. prisilna regeneracija koja nije bas najbolja za motor.
U nekim slučajevima može da dođe i do trajnog uništenja motora.
Nažalost svaki filter ima svoj vek trajanja. Posle određenog broja zagušenja i čišćenja dolazi do trajnog začepljenja filtera bez mogućnosti njegovog čišćenja. Tada na žalost nastupaju problemi u voznji, neka vozila gube snagu, motorni računar prelazi na rezervni režim rada (SAFE ili LIMP mode), pali se lampica na kilometar satu koja signalizira grešku rada DPF / FAP filtera.

Najčešći uzroci zagušenja DPF / FAP filtera su:

• Kvar senzora temperature,
• Kvar senzora diferencijalnog pritiska,
• Nedostatak aditiva i loš kvalitet goriva,
• Veliki broj pređenih kilometara,
• Loše stanje motora,
• Neispravne dizne,
• Gradska vožnja kratkih relacija (nepostizanje odgovarajuće temperature za regeneraciju).


Vlasnici vozila tada imaju samo dve mogućnosti rešenja problema:

1. Zameniti zapušen DPF / FAP filter novim ili
2. Fizički ga trajno ukloniti i softverski isključiti sve funkcije kontrole DPF / FAP filtera u softveru motornog računara.Prednosti fizičkog uklanjanja zagušenog DPF / FAP filtera
sa obaveznim softverskim isključenjem njegovih funkcija:

  • Smanjuje se rizik kvara turbine i motora,
  • Vraca se snaga motora,
  • Smanjuje se opterecenje na motor zbog zagusenja.

 

Kako izbeći skupu zamenu DPF-a?

Rešenje je stručno fizičko uklanjanje i softversko isključivanje.
U našem servisu vec 7 godina vam nudimo kompletnu uslugu fizičkog uklanjanja i zbrinjavanja dotrajalog DPF / FAP filtera kao i trajno softversko isključivanje. Koristimo originalne alate i licencirane softvere. Jedni smo od prvih koji su kupili pre 7 godina licencirani originalni softver SWIFTEC koji se koristi za profesionalno softversko isključivanje DPF / FAP filtera. Garancija na našu uslugu je doživotna i problem sa DPF / FAP filterom vam se nikada više neće pojaviti, do trenutka dok neko ne bude menjao softverski sadržaj vašeg računara motora.
Kontaktirajte naš servis danas i mi ćemo vam objasniti dodatne detalje i uputstva.

 

Vozilo se ne sme voziti sa fizički uklonjenim DPF / FAP filterom dok se predhodno ne izvrši reprogramiranje softvera motornog računara. Kontrolu rada DPF / FAP filtera vrši motorni računar preko softvera koji dobija povratne informacije o njegovom trenutnom stanju od senzora temperature i diferencijalnog pritiska. Motor će nepravilno raditi ako se on ukloni a softverski se ne izvrsi iskljucivanje funkcije DPF / FAP filtera. Vlasnik vozila mora znati da se softverskim isključenjem i fizickim uklanjanjem DPF / FAP filtera menja fabrička deklarisana norma izduvnih gasova vozila, gubi se EURO norma koju je vozilo imalo. Za sada po našem saznanju u Srbiji i zemljama okruženja nije zabranje fizičko uklanjanje i softversko isključenje. Kontrola izduvnih gasova se menja iz godine u godinu. Vlasnik vozila se na sopstvenu odgovornost prema zakonu odlučuje za fizičko uklanjanje i softversko isključenje DPF / FAP filtera. Mi kao servis ni u kojem slučaju ne preuzimamo odgovornost prema zakonu za fizičko uklanjanje i softversko iskljucenje DPF / FAP filtera, niti o prolasku vašeg vozila na tehničkom pregledu.

Go to top