Carecutool.com internet portal ne odgovara za tačnost i istinitost prezentovanih informacija i ostalog sadržaja. Svi sadržaji, informacije, usuge, proizvodi, servisi i sl. prikazuju se iskljucivo informativno bez ikakvih garancija na ispravnost pomenutih. Korišcenjem sadržaja Carecutool.com internet portala prihvatate odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišcenjem prezentovanih informacija.

Carecutool.com odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu (uključujući slučaj nepažnje) za posledice koje može pretpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na bazi prezentovanih informacija pre nego što takva lica prime dodatnu pismenu potrvdu od urednika internet portala Carecutool.com.

Go to top