Korišćenjem ove WEB prezentacije pristajete na uslove korišćenja kako su ovde izneti: privatnost-podataka
Carecutool.com prikuplja podatke koje nam korisnici dobrovoljno dostave, vodi računa o privatnosti podataka korisnika ovog WEB sajta i neće ustupati prikupljene podatke trećim licima. Administracija "carecutool.com-a" ulоžiće sve razumne napore da privatni podaci registrovanih korisnika ovog portala budu zaštićeni od krađe od strane trećih lica. Ipak, morate biti svesni da ne postoje 100% sigurni ili potpuno zaštićeni WEB portali, u svetu digitalnog doba uvek se vode borbe između onih koji žele da zaštite i onih koji žele da probiju zaštitu, te i pored naših napora da zaštitimo privatne podatke može desiti da oni padnu u ruke trećim licima prilikom hackerskih upada. U takvom slučaju administracija carecutool.com portala se u potpunosti odriče odgovornosti za eventualno nastalu štetu ili posldeičnu štetu proisteklu iz takvog akta.

Carecutool.com ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom. 

Korišćenje kukija (cookies)

Carecutool.com koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika.

Prosleđivanje podataka trećim stranama - 3rd party data sharing

Carecutool.com iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google). Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju Carecutool.com lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju Carecutool.com (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Googlea, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun Carecutool.com, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na Carecutool.com i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Googlea. Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite Carecutool.com u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem Carecutool.com, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, a na opisani način i u gorepomenute svrhe.

Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, molimo Vas nemojte koristiti WEB prezentaciju www.carecutool.com.

Go to top